วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งพร้อมการติดตั้งบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดซุ้มพร้อมประดับตกแต่งฉากแสดงสาดสี สาดแสง พร้อมไฟประดับตกแต่ง/ไฟกระพริบ/ไฟส่องสว่างรอบบริเวณซุ้มจัดงาน โครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดง แข่งเรือยาวชาวอำเภอหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งพร้อมการติดตั้งบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะดิน) กองส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง