องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย

 

 


องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองฝ้าย 186 หมูที่ 9 ตําบลเมืองฝ้าย อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ 0 4411 0471 / โทรสาร 0 4411 0472

เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.

Email : saraban@maungfai.go.th

maungfai2022@gmail.com


facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย