องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

  กิจกรรมอบรมอาสาสมัครฯตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกี...[วันที่ 2024-06-13][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ...[วันที่ 2024-06-12][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการจัดงานประเพณีวิถี 4 ชนเผ่า ตำบลเมืองฝ้าย ปร...[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดง แข่งเรือยาวชาวอำเภอหน...[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 29]
 
  รณรงค์​ฉีดวัคซีน​เพื่อ​ป้องกัน&#...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเมืองฝ้ายเกมส์ ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-12-25][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชาสัมพันธ์งดการเผาทุกชนิดในที่โล่งและพื้นที่การ...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 27]
 

หน้า 1|2|3