องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย พ.ศ. 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]7
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]13
3 ขอเชิญร่วมงานประเพณีวิถี 4 ชนเผ่า ตำบลเมืองฝ้าย วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 23 ม.ค. 2567 ]23
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 11 ม.ค. 2567 ]13
6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2567 ]6
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ผลการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]20
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ผลการดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]8
9 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]23
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 10 ส.ค. 2566 ]21
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]2
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]12
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 2 มี.ค. 2566 ]3
14 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]13
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]12
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 9 ม.ค. 2566 ]22
17 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]16
18 พิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย [ 8 พ.ย. 2565 ]4
19 ประกาศนโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ [ 7 ต.ค. 2565 ]12
20 ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 27 ก.ค. 2565 ]9
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 21 ก.ค. 2565 ]7
22 แนวทางการจัดการน้ำเสียจากบ้านเรือน [ 15 ก.ค. 2565 ]10
23 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]9
24 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ก.ค. 2565 ]12
25 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 1 ก.ค. 2565 ]12
26 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2565 ]9
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]8
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 23 มิ.ย. 2565 ]8
29 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]8
30 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]12
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประำจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]12
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]9
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประำจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]7
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประำจำปี พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]9
35 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]8