องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประำจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประำจำปี พ.ศ. 2565

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประำจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ