องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 24 พ.ค. 2566 ]2
2 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]2
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]2
4 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]2
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]2
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]2
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]2