องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]4
2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]5
3 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]5
4 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]4
5 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]4
6 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]4
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 24 พ.ค. 2566 ]8
8 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]11
9 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]11
10 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]7
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]12
12 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]8
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]10