องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 27 ก.พ. 2567 ]2
2 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 16 มี.ค. 2565 ]3
3 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 มี.ค. 2565 ]6
4 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2565 ]2
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2565 ]1
6 คู่มือการปฏิบัติงานราชการ [ 16 มี.ค. 2565 ]10
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง งานการเจ้าหน้าที่ [ 16 มี.ค. 2565 ]2
8 คู่มือการพิมพ์เอกสาร [ 16 มี.ค. 2565 ]2
9 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง [ 16 มี.ค. 2565 ]1
10 คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 16 มี.ค. 2565 ]2
11 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]6