องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]4
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2566 ]3
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2566 ]3
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 28 ก.พ. 2566 ]3
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]4
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2565 ]2
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]3