องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.

    รายละเอียดข่าว

ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.

    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ