องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.

    รายละเอียดข่าว

ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.

    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ