องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

รายงานการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

รายงานการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ