องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ