องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ