องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ