องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ