องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2566

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ