องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมตามโครงการพระราชดำริ

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมตามโครงการพระราชดำริ

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมตามโครงการพระราชดำริ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ