องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

คลังเอกสาร


แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของประชาชน

    รายละเอียดข่าว

แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของประชาชน

    เอกสารประกอบ

แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ