องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

คลังเอกสาร


แบบรายงานผลหลังการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลหลังการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

    เอกสารประกอบ

แบบรายงานผลหลังการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ