องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)


แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 65

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 65

    เอกสารประกอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 65
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง