องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ