องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


รายงานผลการปฏิบัติงานนายกตามนโยบายที่แถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการปฏิบัติงานนายกตามนโยบายที่แถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานนายกตามนโยบายที่แถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ