องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ