องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ