องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 

 

 

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ