องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 มี.ค. 2567 ]19
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 8 มี.ค. 2567 ]16
3 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 มี.ค. 2567 ]16
4 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2567 ]11
5 การขออนุญาตก่อสร้าง [ 16 มี.ค. 2565 ]11
6 งานสงเคราะห์ [ 16 มี.ค. 2565 ]6
7 เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 ม.ค. 2565 ]8