องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2567 ]4
2 การขออนุญาตก่อสร้าง [ 16 มี.ค. 2565 ]4
3 งานสงเคราะห์ [ 16 มี.ค. 2565 ]2
4 เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 ม.ค. 2565 ]4