องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]2
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]3
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]3
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]2
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]3
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 65 [ 1 พ.ย. 2565 ]2
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]2
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]3
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]2
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]3
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]2
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 มี.ค. 2565 ]2