องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
คลังเอกสาร
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกขอเปลี่ยนชื่อสกุล [ 3 ก.พ. 2567 ]3
2 ตัวอย่างการกรอกคะแนนแบบประเมินสมรรถนะ [ 3 ก.พ. 2567 ]4
3 ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ ข้ารชการประเภท อำนวยการ [ 3 ก.พ. 2567 ]3
4 ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ ข้ารชการประเภท บริหาร [ 3 ก.พ. 2567 ]4
5 แบบบันทึกการไกล่เกลี่ยการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของประชาชน [ 3 ก.พ. 2567 ]3
6 แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของประชาชน [ 3 ก.พ. 2567 ]3
7 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป [ 3 ก.พ. 2567 ]2
8 แบบรายงานผลหลังการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2567 ]5
9 แบบฟอร์มการแสดงทรัพย์สิน [ 3 ก.พ. 2567 ]4
10 ใบขอเบิกวัสดุสำนักงาน [ 3 ก.พ. 2567 ]2
11 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 3 ก.พ. 2567 ]5
12 ใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 3 ก.พ. 2567 ]3
13 แบบแสดงความคิดเห็น [ 3 ก.พ. 2567 ]2
14 แบบฟอร์มของซ่อมแซมหอกระจายข่าว [ 3 ก.พ. 2567 ]3
15 ใบลาพักผ่อน [ 3 ก.พ. 2567 ]7
16 สรุปข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย [ 3 ก.พ. 2567 ]2