องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
O35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 29 ต.ค. 2565 ]5
3 รายงานการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ [ 29 ต.ค. 2565 ]10