องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.maungfai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]17
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]9
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]10
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]17
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมตามโครงการพระราชดำริ [ 3 ส.ค. 2565 ]11
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 3 ส.ค. 2565 ]8
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 2 [ 3 ส.ค. 2565 ]10
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1 [ 3 ส.ค. 2565 ]11
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 7 เม.ย. 2565 ]19